Listeleri Karşılaştır

Gayrimenkul Yatırımıyla Türkiyede Vatandaşlık Alımı Süreç ve Aşamaları

En Az 250.000 Amerikan Doları veya Karşılığı Döviz ya da Karşılığı Türk Lirası Tutarında Taşınmazı Tapu Kayıtlarına Üç Yıl Satılmaması Şerhi̇ Koyulmak Şartıyla Satın Alan Yabancı Yatırımcılar İçin Başvuru İşlem Adımları

 

1-Gerekli evrakın toplanması

-Özel vekaletname

-Gayrimenkul değerleme raporu

-Noter tasdikli muvafakatname

 

2- Gayrimenkul alımının gerçekleştirilmesi    

 

3- Uygunluk belgesi alınması

Vatandaşlık başvurusuna uygun olduğuna dair uygunluk belgesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

 

4- İkamet İzni Alınması

6458 S. Kanun’unun 31. Maddesinin (j) bendi kapsamında ikamet izni için gerekli belgeler temin edilir. Yerleşim yeri İl Göç İdaresi’ne başvurulur.

 

-Başvuru formu

-Pasaport veya eşdeğer belge

-4 biometrik fotoğraf

-Sağlık sigortası

-Tapu

-Özel vekaletname

-Sabıka Kaydı (hem Türkiye hem de vatandaşı olduğu ülkeden)

 

5-Vatandaşlık Başvurusu Yapılması

Yerleşim yeri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvurulur. Vatandaşlık dosyası düzenlenerek NVİGM’ye gönderilir.

Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunup bulunmadığına ilişkin arşiv araştırılması yaptırılır ve olumlu sonuçlanması halinde Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmek üzere Bakanlık Makamına sunulur. Cumhurbaşkanı kararı alınmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Cumhurbaşkanı tarafından Türk vatandaşlığının kazanılması yolunda karar verilmesi üzerine Türk vatandaşlığı kazanılır.

Başvurucunun eşi ve 18 yaşından küçük çocukları da vatandaşlık başvurusunda bulunacaksa;

 

Başvurucunun;

-Doğum belgesi (vatandaşı olunan ülkeden apostille’li olarak)

-Evlilik belgesi (vatandaşı olunan ülkeden apostille’li olarak)

-Aile üyelerinin bağını gösteren onaylanmış belge (vatandaşı olunan ülkeden apostille’li olarak)

– 4 biometrik fotoğraf

Eşi İçin;

-Pasaport örneği

-Doğum belgesi (vatandaşı olunan ülkeden apostille’li olarak)

-4 fotoğraf

 

Çocuklar İçin;

-Pasaport örneği

-Doğum belgesi (vatandaşı olunan ülkeden apostille’li olarak)

-4 fotoğraf

-(Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği)

-Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Bu süreç 6 ay ila 1 yıl arasında sürmektedir.

 

 

Süreç Detayları

250.000-USD değerinde bir yer satın alınacaktır. Tek bir yer olmasına gerekli değildir, satın alınan yerlerin toplam değerinin bu tutarı karşılaması yeterlidir. Yine önceki tarihli alınmış yerler varsa ve bu tutarı sağlamıyorsa yeni alınacak yerler ile bu bedel tamamlanabilir.

 

Bu yerin değerinin tespiti ise değerleme raporu ile belirlenmiş olacak. Değerleme raporu ve tapudaki değer arasındaki fark var ise değerleme raporu esas alınacaktır. Ayrıca bu değerleme raporunun da alımdan önceki 3 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.

İşlemler TL karşılığı yapılacağı için yerin bedelinin hem değerleme raporunun alındığı gün hem de tapuda devrin gerçekleştiği günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru üzerinden 250.000-USD’ye tekabül etmesi gerekmektedir. Ayrıca gayrimenkul üzerinde ipotek bulunmaması gerekmektedir, gayrimenkulde ipotek bulunması halinde, gayrimenkulün değerinden bu ipotek bedeli düşülür, yine 250.000-USD’yi karşıladığı takdirde başvuru süreci işletilebilir.

Tapuda devir gerçekleştikten sonra, gayrimenkulün üzerine 3 yıllık şerh konulur.

Alıcı-satıcı arasındaki para transferinin bankalar aracılığıyla yapılması ve bedelin alacaklı hesabından çıkıp satıcı hesabına geçmesi bir zorunluluktur. Bunu gösterir banka dekontunun aslı başvurular için gerekmektedir.

Satın alınacak bu taşınmazın bir yabancı adına kayıtlı olmaması gerekmektedir.

Eğer edinim süreci tamamlanmış sonrasında vatandaşlık başvurusu yapılmak isteniyorsa, edinim tarihi esas alınarak bir değerleme raporu alınarak işlemler başlatılabilmektedir. Sonrasında tapuya ilgili şerh düşülmektedir.

Ayrıca başvuranın mevcut vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından da çıkması gerekmemektedir.

NEDEN TÜRKİYEDE GAYRİMENKUL YATIRIMI

 Avrupa’nın geleceği en parlak   gayrimenkul pazarlarından biri olan   Türkiye için emlak pazarlarında   sıklıkla kullanılan “konum, konum,   konum” deyişi ülke için oldukça   uygun bir söylemdir. Avrupa, Orta   Doğu ve Orta Asya’nın kesişim   noktasındaki stratejik konumu ve 81   milyona yakın nüfusuyla Türkiye, güçlü inşaat sektörünü giderek büyüyen ticari ve sanayi üretimiyle bir araya getirerek gayrimenkul geliştiricileri ve yatırımcıları için harika fırsatlar sunmaktadır.

 

Türkiye gayrimenkul sektörüne ait bazı önemli veriler ve rakamlar şu şekildedir:

Gayrimenkul sektörü, son on yıl içinde GSYİH’nin yaklaşık %8,4’ünü oluşturmuştur. Yatırım tarafında ise toplam doğrudan yabancı yatırım (DYY) girişi 2017 yılında 10,8 milyar ABD doları olarak kaydedilirken, gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin bu tutar içindeki payı 4,6 milyar ABD doları (%42,9) olmuştur.
Özellikle İstanbul’a yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları ve mega projeler yakın gelecekteki faaliyetlere yön vermektedir. Marmaray, Kanal İstanbul, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ve İstanbul’un 3. havalimanı şehirdeki mega projeler arasında sayılabilir.
Kentsel Yenileme ve Dönüşüm girişimi 7,5 milyon konutu kapsayacaktır. 400 milyar ABD doları bütçesi olan bu girişime özel sektör büyük katkı sağlamaktadır.
Knight Frank Küresel Konut Fiyatları Endeksi’ne göre Türkiye, yıllık fiyat artışı endeksinde 2017 yılının 3. çeyreğinde 56 lokasyon arasında 6. sırada yer almıştır. Türkiye, yıllık %11,1 artış gösteren fiyatlarıyla Avustralya, Letonya ve Hindistan’ı gerisinde bırakarak dünyanın en iyi performans sergileyen konut pazarlarından biri haline gelmiştir.
Türkiye emlak pazarında satılan toplam konut sayısı 2017 yılında 1,4 milyon adede ulaşmıştır. 2012 yılında mütekabiliyet yasasının kaldırılması ile yabancılara gayrimenkul satışları da artmaya başlamıştır. Türkiye’de 2017 yılında bir önceki yıla göre %22,2 artışla yabancılara toplam 22.234 adet konut satılmıştır. Yabancılara konut satışında, İstanbul 2017 yılında gerçekleşen 8.182 satışla ilk sırada yer alırken, onu 4.707 satışla Antalya, 1.474 satışla Bursa ve 1.079 satışla Yalova izlemiştir.
İstanbul’daki A sınıfı ofis stoku, 2017 yılı sonu itibarıyla 249 ofis binasında 5,3 milyon metrekareyi aşmıştır. Ofis pazarında 2010 ile 2017 yılları arasında brüt kiralanabilir alandaki yıllık ortalama artış yaklaşık %12 olmuştur. 1,2 milyon metrekarenin üzerinde ofis arzının inşaatı devam etmektedir ve 2020 yılı sonu itibarıyla toplam A sınıfı ofis arzının yaklaşık 7,1 milyon metrekare brüt kiralanabilir alana ulaşması beklenmektedir.
Türkiye’de faal durumda olan 401 adet alışveriş merkezi bulunmaktadır; bu alışveriş merkezlerindeki toplam brüt kiralanabilir alan 12,2 milyon metrekaredir. İstanbul’daki 114 alışveriş merkezine ait 4,2 milyon metrekarelik toplam brüt kiralanabilir alan, Türkiye’deki toplam kiralanabilir alışveriş merkezi alanının %34’üne karşılık gelmektedir.
İstanbul, JLL 2016 Sınır Ötesi Perakende Çekicilik Endeksi’ne göre Londra, Paris, Moskova, Milano ve Madrid’in ardından Avrupa’nın en cazip 6. pazardır.
Son yıllardaki büyümeye rağmen Türkiye, kişi başına ortalama kiralanabilir alan toplamı bakımından hâlâ Avrupa ortalamasının gerisindedir. Bu da perakende alanında büyüme potansiyelinin devam ettiğine işaret etmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2016 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 3.641 adet derecelendirilmiş otel ve bu otellerde 426.981 adet oda yer almaktadır. Otel stokunun %42,7’sini 5 yıldızlı oteller oluştururken, 4 yıldızlı otellerin bu stok içindeki payı %24,8; 3 yıldızlı otellerin payı ise %12,6’dır.